Dr. med. Eduarda Jurševiča Estētiskās medicīnas klīnika
ru lv en
Facebook Instagram
Informācija pacientiem Iekšējās kārtības noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi

Klīnikas iekšējās kārtības noteikumi:


1. Klīnikas iekšējas kartības noteikumi ir izvietojami apmeklētājiem un pacientiem pieejamā vietā.
2. Klīnikas pacientam ir pienākums ievērot visus ar ārstniecību un aprūpi saistītos ārstniecības personu norādījumus un ievērot Klīnikā noteikto režīmu.
3. Apmeklētāju pienākums ir Klīnikas apsardzes dienesta darbiniekam sniegt informāciju par ierašanās mērķi.
4. Pirms stacionārā un/ vai procedūru kabinetus apmeklējuma virsdrēbes ir jāatstāj garderobē. Ziemas sezonā uz ielas apaviem ir nepieciešams uzvilkt bahilas.
5. Personām, kuras ir alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibumā atrašanās Klīnikā ir aizliegta.
6. Aizliegts smēķēt klīnikas telpās.
7. Aizliegts ienest un lietot alkoholiskos dzērienus Klīnikā un tai piederošajā teritorijā.
8. Aizliegts ienest klīnikā un tai piederošajā teritorijā šaujamieročus (tajā skaitā gāzes) vai aukstos ieročus.
9. Aizliegts ienest Klīnikā ugunsnedrošus vai bīstamus priekšmetus un atstāt bez uzraudzības ieslēgtas elektriskās ierīces Klīnikas telpās.
10. Aizliegts ņemt līdzi dzīvniekus Klīnikas telpās.
11. Personīgo mobilo telefonu, datoru u.c. ierīces Klīnikā lietot tā, lai netraucētu citiem pacientiem vai aparatūrai. Atstājot ierīces palātā bez uzraudzības, nepieciešams tās izslēgt vai atslēgt skaņas signālu.
12. Stacionāra pacientus drīkst apmeklēt tikai veselas personas, vienlaicīgi ne vairāk kā 2 apmeklētāji.
13. Stacionāra pacientam par nepieciešamību noformēt kādu īpašu dokumentu (darbnespējas lapa, izziņa par uzturēšanās laiku stacionārā ), iestāšanās dienā jāinformē Klīnikas virsmāsu.
14. Stacionāra pacientam ārstu vizītes, ķermeņa temperatūras mērīšanas, injekciju, naktsmiera laikā nepieciešams atrasties palātā.
15. Stacionāra pacientam atļauts atstāt Klīnikas teritoriju tikai ar ārstējošā ārsta atļauju un informējot dežūrējošo medicīnas māsu.
16. Stacionāra pacientam atļauts lietot personīgās drēbes, apavus un mīksto inventāru (segas, spilvenus) atbilstoši higiēnas prasībām, kā arī lietot personīgo televizoru, radio, datoru utt., ja tas netraucē pārējos pacientus.
17. Stacionāra pacientam ir pienākums ievērot tīrību, uzturēt kārtībā savas personīgās mantas un saudzīgi apieties ar klīnikas inventāru.
18. Stacionāra pacientam un viņa viesiem aizliegts lietot palātā esošo brīvo gultu un tās veļu.
19. Klīnikas personāls neatbild par palātās bez uzraudzības atstāto naudu, vērtslietām un dokumentiem.
20. Nepilngadīga bērna likumīga pārstāvja pastāvīga klātbūtne, izmitināšana un ēdināšana ir iespējama par atsevišķu samaksu. Gadījumos, kad izmitināšana nav nepieciešama palātā pie bērna, tā tiek piedāvāta atsevišķā istabā. Klātesošajai personai ir jābūt veselai.
21. Rekomendācijas un/vai pateicības par ārstniecības procesu un/vai par personāla darbu u.c. pacients var izteikt „Pacientu ierosinājumu grāmatā”, kas atrodas pie dežūrējošās medicīnas māsas.

to top